لوگوی بوتاکس سنتر
راه های از بین بردن اثر بوتاکس

از بین بردن اثر بوتاکس

برخی اوقات اشخاص بدون تحقیق قبل از عمل بوتاکس به دنبال اشخاص غیر ماهر رفته و برای انجام بوتاکس به آن ها رجوع می نمایند. یا حتی امکان دارد مدت اندکی بعد از تزریق بوتاکس از عمل خود به دلیل های گوناگون پشیمان شوند و تمایل به از بین بردن اثر بوتاکس نمایند.
بنابراین عمل بوتاکس اگر به دست اشخاص مجرب و ماهر صورت گیرد رضایتمند می باشد که کمتر فردی پس از تزریق آن پشیمان می‌ گردد. اما به فرض اگر این اتفاق رخ دهد آیا راهکاری موجود است که موثر بودن بوتاکس را نابود کنیم و یا آن را کم کنیم ؟

 

از بین بردن اثر بوتاکس

از بین بردن اثر بوتاکس چگونه است؟

این بحث هم می‌تواند به علت نداشتن مهارت درمان کننده باشد هم به علت بکار بردن ماده های نامناسب و کم هزینه می باشد. با تاسف می شود گفت که این عمل فقط به این عارضه ها ختم نمی‌ گردد. نامناسب بودن شکل ابروها و بالا بودن یکی و پایین بودن دیگری هم از دیگر اثر های تزریق غلط بوتاکس می باشد.
برخی وقت ها تزریق اندازه  اندکی بوتاکس موجب شل گشتن عضله های آن محیط و پایین آمدن ابرو می‌ گردد. از آن جا که موثر بودن و ماندگاری بوتاکس چهار تا شش ماه می باشد. عموما پس از گذشتن این مدت صورت به وضعیت معمولی باز می‌ شود.

آیا روشی به منظور از بین بردن بوتاکس موجود است؟

امکان دارد تزریق غلط یا بیشتر از اندازه مشخص شده بوتاکس به ناحیه مورد نظر موجب بروز عوارض بوتاکس ناراحت آوری گردد. برای مثال هنگامی که ابرو ها بیشتر از مقدار تعیین شده  بالا می‌ماند یا عضله های صورت حرکت نمی‌ نمایند و یا میان عضو های صورت نا برابری ایجاد می شود.
با تاسف می شود بیان نمود که بوتاکس جزو راه های درمانی می باشد که نابود نمودن آن ها چاره ای جز صبر نمودن نمی باشد. چون که همان گونه که در بحث نوع های مختلف بوتاکس گفته شد ماندگاری بوتاکس آنی می باشد و بعد از مدتی بایستی آن را تمدید کرد.

 

آیا روشی به منظور از بین بردن بوتاکس موجود است؟

1- استفاده از قطره چشمی بریمونیدین

امکان دارد تزریق بیش تر از حد معین یا نا برابر بوتاکس سبب افتادگی پلک گردد. در وضعیتی که با این رو به رو گشتید با بکار بردن قطره چشمی بریمونیدین اندکی به کارکرد عضله های پلکتان یاری رسانید.
سیستمی به اسم اندر مامولوژی که ویژه ماساژ می باشد نیز توانایی دارد با ماساژ موضعی که تزریق روی آن صورت گرفته است به کم شدت تاثیر تزریق کمک رساند. از این روش میتوانید دارید به طور روزمره بکار ببرید.

2- سیستم آر اف فراکشنال

سیستم  ار اف فراکشنال سیستم گردش خون را  مقوی می سازد و سبب عبور و مرور یافتن خوب خون در محیط  فلج شده می‌ شود و در این وضعیت می‌تواند ناحیه مورد نظر را به طور قبلی برگرداند و در پایان صورت دادن تمرین های فیزیوتراپی صورت در مرکز هایی که فیزیوتراپی صورت می گیرد.
ورزش روزانه صورت کمک می‌ رساند که عضله هایی که در اثر بوتاکس فلج گشته اند اندک اندک به وضعیت طبیعی و قبلی خود بازگشت می کند. به همین علت می باشد که بوتاکس در افراد ورزشکار ماندگاری اندکی دارد. سیستم آر اف فراکشنال هم توانایی دارد با بکار بردن حرارتی که در ناحیه مورد نظر به وجود می آورد، اثر های بوتاکس را کم می کند.

3- راهکار های نابود کردن بوتاکس

با تاسف می شود گفت که راهکاری حتمی و سریع به منظور از بین بردن اثر های بوتاکس موجود نیست و همه ی روش هایی هم که به منظور کم نمودن اثر های بوتاکس موجود است لازم به گذراندن تایم و صبر و شکیبایی فراوانی می باشد.
برای این که از صورت دادن عمل بوتاکس خود پشیمان نگردید بایستی که قبل از آن برسی های کافی صورت دهید و از ماهر بودن و مجرب بودن پزشک و مرکزی که خواهان هستید تزریق را در آن مکان صورت دهید اطمینان یابید.

 

راهکار های نابود کردن بوتاکس

تزریق بوتاکس

اما روش هایی موجود می باشد که توانایی دارید موثر واقع شدن بوتاکس را تا اندازه ای کم کنید. ولی هنوز هم پیشنهاد ما به شما این می باشد که قبل از صورت گرفتن هر عمل بایستی با اشخاص متخصص و پزشک های با تجربه و مشاور های زیبایی در مرکز ها و کلینیک هایی که ویژه صورت دادن این عمل می باشند مشغول هستند.

ابتدا مشاوره بگیرید و بعد از در نظر گرفتن همه ی جانبه ها و مشاهده نمونه عمل های قبلی آن ها مبادرت به صورت دادن این عمل کنید. بیهوشی برای تزریق بوتاکس صورت نمیگیرد و فقط بی حسی صورت بعد از تزریق سبب می گردد که صورت فرد توانایی نداشته باشد احساسات خود را نمایان نماید و به وضعیت بی روحی قرار می گیرد که این وضعیت برای او و دور و اطراف او خیلی اذیت کننده می باشد.

ماندگاری بوتاکس

میخواهید بدانید ماندگاری بوتاکس چگونه است؟ امکان دارد این مدت در اشخاص متنوع کمتر یا زیادتر باشد و تغییر آن وابسته به این که چه اندازه بوتاکس به موضع تزریق گشته است یا چین و چروکی که بوتاکس به منظور برطرف نمودن آن تزریق گشته تا چه اندازه عمیق بوده است.
ماندگاری بوتاکس به چه چیزی بستگی دارد؟ در اصل این که شخص چندمین بار می باشد که  تزریق بوتاکس را صورت داده نیز در مانده بودن آن تاثیرگذار می باشد.
به معنای اینکه هر چه اندازه تزریق زیادتر باشد پس مانده بودن آن هم زیادتر خواهد بود. همان گونه که بیان نمودیم بهبود  حتمی به منظور از بین بردن اثر های بوتاکس موجود نمی باشد. ولی می‌ شود با بکار بردن چند راه اندازه ای از اثر های بوتاکس را کم کرد.

 

ماندگاری بوتاکس

سخن پایانی

بوتاکس صورت یکی از عالی ترین راه های با تاثیر به منظور زیبا ساختن پوست صورت است. این راه افزون بر جوان ساختن و بهبود چین و چروک های پوست، ویژگی درمانی هم دارا است. بعضی از اشخاص که با عیب عرق کردن بیش از اندازه در محیط زیر بغل و کف دست روبرو می باشند.
زیرا که با تزریق بوتاکس، باکتری ویژه ای وارد ماهیچه های صورت میگردد و سبب از کار افتادن ماهیچه ها می گردد و ترشح های محیط تزریق شده به طور عمده بر طرف می گردد. ولی به منظور جلوگیری از ایجاد شدت مشکل های بیان شده در این نوشته بایستی توجه کافی برای انتخاب دکتر با مهارت داشته باشید.