لوگوی بوتاکس سنتر

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

آدرس: تهران: شهرك غرب، خيابان فلامك شمالي، ساختمان مرکز بوتاکس ایران

تلفن ثابت:   ****021827

تلفن ثابت: ٠٢١٩١٠١٨٣٠٩

کارشناس مشاور بوتاکس : ****0902197